Bemutatkozás

Az alapítvány története

Alapítványunk 2008-ban, a Cseperedő bölcsőde dolgozói kollektívájának és az intézménybe járó gyermekek szüleinek kezdeményezésére és összefogása által jött létre.

Elsődleges célunk a Cseperedő bölcsődébe járó gyermekek személyiségfejlesztése, a szocializációs folyamatok támogatása, a bölcsődei alkotó tevékenységek, rendezvények, családi programok szervezése, lebonyolítása és anyagi támogatása. Már a kezdetektől fontosnak tartottuk, hogy a gyermekeken keresztül a családokat is elérjük. Alapítványunk támogatásával valósulnak meg azok a rendezvények, programok melyek célja a környezet – és egészségtudatos életmód népszerűsítése. Mintanyújtó és szemléletformáló programjaink nyitottak a városrészben élő kisgyermekes családok számára.

Alapítványunk szakemberei  a szervezet szakmai kapcsolatainak kiépítésén, azok megerősítésén dolgoznak, illetve tevékenyen részt vesznek a pécsi kisgyermekellátás intézményeinek munkájában, rendezvényeinek megszervezésében, lebonyolításában kiemelten a Cseperedő bölcsőde működésének támogatásában, tárgyi eszközeinek fejlesztésében, gyermeknapi rendezvények, családi programjainak megszervezésében,  képzések, továbbképzések népszerűsítésében. Sikeres adománygyűjtő kampányunk a gyermekek játékállományának bővítésére is lehetőséget teremtett, továbbá rendszeresen hozzájárulunk az elhasználódott játékok cseréjéhez, támogatjuk a fejlesztő eszközök vásárlását. Segítségünkkel valósulhatnak meg a bölcsődei kreatív tevékenységekhez szükséges kellékek és anyagok beszerzései.

Megalakulásunk óta több sikeres pályázaton vettünk részt. Önkénteseink az alapítvány forrásteremtő képességének erősítésén fáradoznak. Jogosultak vagyunk az 1%-os felajánlások fogadására.

Intenzív adománygyűjtő kampányunk eredményeképpen tornaszoba kialakítását segítettük.

Szakembereink elhivatottak a környezeti nevelés témájával kapcsolatban, mind magánemberként, mind szakemberként, fontosnak tartjuk a felnövekvő generációk környezeti szocializációját.