Bölcsődei ellátás

Bölcsődénket a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata működteti. A bölcsőde működésének feltételeit jogszabályok határozzák meg (többek között az 1997. évi XXXI tv. és 5/1998 NM rendelet).

 

Bölcsődébe 20 hetes kortól lehet felvenni gyermekeket, de nem minden bölcsőde tud csecsemőkorú gyermeket fogadni, mert ehhez szigorú tárgyi feltételek szükségesek (tejkonyha, rácsos kiságy, stb.). A Cseperedő Bölcsődében adottak a csecsemőkorú gyermekek fogadásához szükséges feltételek.

 

A gyermekeket bölcsődénkben koruknak megfelelő napirend mellett, egyéni igényeiket figyelembe vélve látjuk el.

Reggel 6 órától tudjuk fogadni a gyermekeket. Egy csoportban 12-14 gyermek van, ez attól függ, hogy milyen idősek a gyermekek. Egy csoportban két nevelő és 1 dajka tevékenykedik.

A bölcsődében a gyerekek naponta 4 alkalommal részesülnek étkezésben (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna).

 

A bölcsődés életkorban a gyermekek fő tevékenysége a szabadjáték, melyhez a bölcsőde minden feltételt biztosít. Az elmélyült gyermeki fantázia által vezérelt játék segíti a tanulást, tapasztalást vagyis a komplex (testi, érzelmi, értelmi) fejlődést. A bölcsődében szinte minden tevékenység a csoportszobában zajlik (játék, alvás, étkezés) természetesen az udvar és a tornaszoba/sószoba használata mellett.

 

Beszoktatás (adaptáció)

 

A gyermekek számára a bölcsőde egy új, szokatlan környezet, amihez alkalmazkodniuk kell. A szülőktől és az otthoni megszokott környezettől való elválás miatt a gyermekek számára elengedhetetlen, hogy fokozatosan szokjanak hozzá a bölcsődei környezethez.

Ezt nevezzük beszoktatásnak. Ez általában két hét, de vannak kisgyermekek, akiknél sokkal hosszabb időt vesz igénybe.

A beszoktatás első hetében a szülővel együtt van jelen a gyermek és a kisgyermeknevelő megfigyeli a gyermeket és a szülői tevékenységet (hogyan játszanak, hogyan nyugtatja meg a szülő a gyermeket, hogy történnek a gondozási műveletek). A kisgyermeknevelő ismerkedik a gyermekkel és próbál vele kapcsolatot kialakítani. A második héten már a kisgyermeknevelő próbálja a gondozási tevékenységeket elvégezni Ha minden jól megy, a hét végére már a gyermek a reggelitől az ebédig egyedül (szülő nélkül) van jelen a csoportban, illetve az ebéd utáni alvással is megpróbálkoznak.

A beszoktatás menete egy általános protokoll, a gyermekek egyéni igényeit figyelembe véve lehet és kell is változtatni a beszoktatás menetén.

A beszoktatásról további információkat a hasznos információk/szülőknek fül alatt talál.

 

Családlátogatás

 

Sok szülő számára meglepő, hogy a bölcsődei ellátáshoz a családlátogatás is hozzá tartozik. A kisgyermeknevelők a beszoktatás megkezdése előtt, illetve még a beszoktatás elején meglátogatják a gyermeket nevelő családot a saját otthonukban.

Természetesen ez egy előre egyeztetett, a szülővel megbeszélt időpontban történik. A gyermek számára könnyebb elfogadni egy olyan személy közeledését, akit a szülei a saját otthonukban is fogadnak. Így a beszoktatás kicsit könnyebb. Ezen kívül a kisgyermeknevelő számára nagyon fontos, hogy a gyermekkel kapcsolatos legapróbb információkkal is rendelkezzen. Ahhoz, hogy a gyermekkel kapcsolatos eseményeket, tudnivalókat részletesen át tudja beszélni a szülő és a kisgyermeknevelő, a családlátogatás kiváló alkalom. A család otthonában lehetőség van őszinte, bizalmas kommunikációs helyzetet kialakítani.

 

Fejlesztés

A bölcsődés korú gyermekek számára, a fejlődésük szempontjából alapvető fontosságú a biztonság, az állandóság és az értő figyelem. A bölcsődében nincsenek pedagógiai jellegű foglakozások, idegen nyelvoktatás, és a mindennapi tevékenység során fejlesztő foglakozások.

A bölcsődében minden tevékenység, – lehet az alkotó tevékenység, mozgásos tevékenység, mondókázás, zenélés, táncolás stb. – fejlesztő hatású.

A gyermek a játék során fejleszti finommotorikáját, beszédét-kommunikációját, kreativitását-képzelőerejét. A játék során tanulja és ismeri meg a környezetét, a világot, amiben él. A játék közben alakul és fejlődik érzelmi világa, szociális készségei, társas kapcsolatai.

A gyermekek fejlődése eltérő ütemben alakul, vannak, akik a mozgásban ügyesebbek, vannak, akik hamarabb beszélnek.

Előfordulhat, hogy egy-egy gyermek számára segíteni kell, mert valamilyen okból (terhesség, szülés során felmerült probléma) elakadt egy területen. Lehet ez mozgás, lehet beszéd, táplálkozási nehézség stb. Bölcsődénkben fejlesztőpedagógus segíti a gyermekeket, ha erre szükség van.

Fejlesztőpedagógusunk, a gyermek csoportban történő megfigyelése után, ha úgy látja, hogy segítségre szorul a gyermek, felveszi a kapcsolatot a szülővel, majd a szülővel történt konzultáció után kezd el foglalkozni a gyermekkel.