Elnyert pályázatok

2009-NCA pályázat elnyert összeg (180.000,- forint)

Melyből az alapítvány működtetéséhez szükséges laptopot és nyomtatót vásároltunk.

2012-LÉPJ- Légy Pécs Jövője (210.000,- forint)

Az elnyert összegből a bölcsőde udvarán kialakítottunk egy tematikus kiskertet, megvásároltuk a gyermekek által használható kerti szerszámokat és eszközöket, talicskákat, utánfutókat, melyek segítségével ők is részt vehettek a növények gondozásában. A szülőkkel közösen érzékelő ösvényt és homokozót készítettünk, virágágyásokat hoztunk létre és az elszáradt, elkorhadt fák helyére gyümölcsfákat telepítettünk.

Megvásároltuk a pályázathoz szorosan kapcsolódó „ÖKO napokon” a kreatív tevékenységekhez szükséges eszközöket.

2013-LÉPJ-Légy Pécs Jövője (210.000,- forint)

Az előző projektben megkezdett kertépítési, zöldítési programunkat folytattuk. Bővítettük a tematikus kiskertet, gyógy-és haszonnövényeket, ágyásszegélyeket vásároltunk, bővítettük a gyermekek által használt kerti eszközöket és játékokat.

A fenntartható fejlődés, élhető város koncepciójának jegyében szemléletformáló, közösségépítő családi programokat szerveztünk, melyek sikeres lebonyolításához természetes anyagokat, eszközöket, dekorációkat vásároltunk.

2016-LÉPJ-Légy Pécs Jövője ( 340.000,- forint)

A projekt megvalósítása által az elsősorban Uránvárosban élő kisgyermekes családokat szólítottuk meg és számukra újszerű, mintanyújtó és magatartásformáló komplex egészségfejlesztési és esélyegyenlőségi programokon való részvétel lehetőségét biztosítottuk. A „Cseperedő Nyitott Játszókert” programjait heti rendszerességgel tartottuk meg.

A családok számára lehetőséget biztosítottunk a bölcsőde, mint a családokat segítő intézmény megismerésére. A beszoktatás előtt álló kisgyermekek adaptációját jelentős mértékben megkönnyítettük, az édesanyák kérdéseire, dilemmáira szakképzett kisgyermeknevelők adták meg a válaszokat.

Programjainkon 10 óra időtartamban mentáhigiénés szakembertől lehetett pszichológiai és életvezetési tanácsokat kérni.

A Játszókert programjain egészséges, reform nyersanyagokból készült ételeket kínáltunk. Figyeltünk arra, hogy az ételek diétás változatban is elkészüljenek.
Projektünk során a családok számára három alkalommal népszokásokhoz és ünnepekhez kapcsolódó hétvégi programot szerveztünk, melyeken a szülőkön és a kisgyermekeken kívül az idősebb generáció tagjai is részt vettek. Ezeken a programokon a kreatív tevékenységeken, a különböző terményekkel történő ismerkedésen és a már jól ismert ételkóstolókon kívül, lehetőséget teremtettünk a pályázati forrás segítségével vásárolt fejlesztő eszközökkel, kreatív játékokkal, mesekönyvekkel történő játszásra, mesére, a szülőkkel egy meghitt együttlét lehetőségének a megteremtésére.

2018 IKEA – „VELED KÖZÖSEN” 1.000.000,- értékű tárgyi és 500.000,- forint pénzadományt nyertünk el.

Az IKEA Magyarország Zrt által meghirdetett pályázaton ötszáz civil szervezet, egyesület vett részt és áruházanként az IKEA dolgozói által öt szervezet került kiválasztásra.

Alapítványunk a budaörsi áruház pályázatában került be a legjobbak közé és az IKEA áruház vásárlói körében több hónapon át zajló szavazáson 3. helyezést ért el.

1.000.000,- értékben bútorokat, az oktató-nevelő munkát segítő tárgyi eszközöket, és játékokat vásárolhattunk. A bölcsőde bútorait, berendezési tárgyait a pályázat segítségével jelentős mértékben sikerült felújítanunk. A gyermekek részére olyan játékokat és fejlesztő eszközöket is kiválaszthattunk melyek beszerzésére eddig nem nyílott lehetőségünk.

Az 500.000,- értékű pénzadományt a kert és az udvar felújítására fordítottuk: az elhasználódott udvari játékokat, padokat és egyéb eszközöket az IKEA áruház önkénteseinek segítségével újjá varázsoltuk. Az önkéntesek az újonnan vásárolt bútorok összeszereléséhez segítséget nyújtottak.

2018 NEA pályázat (400.000,- forint)

A kisgyermeknevelői munkát segítő és az alapítvány működését biztosító tárgyi eszközök (laptopok, projektor, szoftver) vásárlása

Adományok, támogatások, 1%-os felajánlások felhasználása

Az elnyert pályázatok mellett a sikeres és eredményes működés záloga a szülők által nyújtott támogatások összege is. E támogatások révén az alapítvány segítségével megvalósított fejlesztések, beszerzések és egyéb támogatások:

 • A csoportokba a gyermekek által használt konyhai kisbútor garnitúrákat készíttettünk.
 • Mondókás könyvet jelentettünk mely a bölcsődében elhangzó mondókákat, énekeket, verseket tartalmazza.
 • Szőnyegeket, függönyöket vásároltunk.
 • Folyamatosan cseréljük és bővítjük az elhasználódott szobai és udvari játékokat.
 • Fejlesztő eszközök beszerzésével támogatjuk a bölcsődében zajló oktató-nevelő és fejlesztő munkát.
 • Évente több alkalommal vásárolunk mesekönyveket.
 • A gyermekek részvételével zajló alkotó tevékenységeket eszközök, felszerelési tárgyak beszerzésével segítjük.
 • Az udvaron az elhasználódott füves területet gyepszőnyeggel pótoltuk.
 • Biztosítjuk a bölcsőde által szervezett programok, rendezvények, ételkóstolók, büfé szolgáltatások sikeres lebonyolításához szükséges pénzügyi forrást.
 • A bölcsőde só szobájának kialakításához az anyagi háttér egy részét mi biztosítottuk.
 • A tornaszoba kialakítását támogattuk, mozgásfejlesztő eszközök beszerzésével segítettük.