Kapcsolat

Cím: 7633 Pécs, Ajtósi Dürer u.1.
Mobiltelefon: 06/30 575-7654
Élelmezésvezető: 06/30 639-9029
Bölcsődevezető: 06/30 575-7227
E-mail: cseperedo@kszipecs.hu

Az intézmény neve és székhelye: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága

7622 Pécs, Vargha Damján utca 2.

Az intézmény alapítója és fenntartója:
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
7622 Pécs, Széchenyi tér 1.

Az intézmény működési köre:
Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

Az intézmény telephelye:
Cseperedő Bölcsőde