Szakmai hitvallásunk

Az intézmény minőségpolitikája

 

  • A Cseperedő Bölcsőde teljes kollektívája elkötelezi magát minden olyan tevékenység mellett, melynek célja a kisgyermekes családok, a bölcsődei dolgozók és a szakmai partnerek együttműködése által, a kisgyermekek számára megteremtett szeretetteljes, nyugodt, biztonságos, családias légkör.
  • A bölcsődei nevelés-gondozás, a gyermekek mindenek feletti érdekét szem előtt tartva, az egyéni szükségletekhez, képességekhez alkalmazkodva a családi nevelés elsődlegességét figyelembe véve történik intézményünkben.
  • Kinyilvánítjuk, hogy szolgáltatásaink minősége, annak fejlesztése minden dolgozó személyes felelőssége.
  • Minőségpolitikánk a folyamatos fejlesztés elkötelezettségét hordozza magában.

 

Bölcsődénk pedagógiai hitvallása

Olyannak fogadlak el amilyen vagy, nem akarlak megváltoztatni, de mindent el fogok követni, hogy eljuttassalak képességeid legfelső határáig.

A 0-3 éves korosztály nevelésének gondozásának minősége rendkívül meghatározó, ebben az időszakban a szellemi, érzelmi és szociális képességek kibontakoztatása a legfontosabb feladat, melyhez rendszerszemléleten-, a gyermek szükségletein és jogain alapuló integrált, a szülőket és a társszakmákat bevonó programra van szükség.
Hisszük, hogy minden gyermek egyedi, megismételhetetlen szociális lény, akinek joga van derűs, szeretetteljes légkörben, elfogadó környezetben, a közösségben tevékenykedve, megkapni mindazokat a fejlesztő hatásokat, melynek segítségével sokoldalú, harmonikus személyiség válhat belőle.

Arra törekszünk, hogy a gondjainkra bízott gyermekekből a világra nyitott, fogékony, érdeklődő, önállóan gondolkodni tudó emberek váljanak.

Szakmai alapelvünk a bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja alapján, a család rendszerszemléletű megközelítésére, a gondozás-nevelés egységére, az egyéni bánásmódra, az önállósodás elősegítésére, a pozitív megerősítésre, a személyi állandóságra, a napirendre és a fokozatosság elvének biztosítására épül.