Térítési díjak/kedvezmények

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk a bölcsődei szolgáltatás térítési díjairól, valamint az igénybe vehető kedvezményekről.
A gyermekek napközbeni ellátását ezen belül a bölcsődei ellátást elsősorban az 1997. évi XXXI. törvény valamint a 15/1998 NM rendelet szabályozza.

1997. évi XXXI törvény (GYVT) 146. § (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért (…,), valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni. 

A fenti jogszabályok alapján a bölcsődei szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni, amely egyrészről gondozási díjból, valamint a gyermekétkeztetés térítési díjából áll.

A térítési díjak összegének megállapítását szintén jogszabályok határozzák meg, maximalizálva ennek összegét, ugyanakkor az intézmény fenntartójának jogkörébe helyezi, hogy a maximum határon belül milyen összeget állapít meg. Ezzel kapcsolatban a bölcsődevezetője tájékoztatja önöket, ha igénylik.

A pécsi bölcsődékben a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint fenntartó az alábbiakban határozta meg a bölcsődék térítési díját.

Étkezési térítési díj: 330 Ft+ áfa (419 Ft)

Gondozási díj: 480 Ft

Étkezési térítési díjat a gyermek, napi bölcsődei étkezéséért kell fizetni, ez 2 főétkezést és 2 kisétkezést (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) foglal magában.

A gondozási díjat a bölcsődei szolgáltatásért kell fizetni, ez a szülő hozzájárulása, az állami és fenntartói költségekhez, amibe a szolgáltatás kerül.

GYVT 21/B. § (1) és 150. § (6) alapján:

Nem kell intézményi térítési díjat fizetnie sem az étkezésért, sem a gondozásért:

 • ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
 • ha a gyermek tartósan beteg vagy fogyatékos,
 • a három- vagy többgyermekes család gyermekének,
 • nevelésbe vétel esetén.

Nem kell gondozási díjat fizetnie, de étkezési térítési díjat fizetnie kell, amennyiben a fenti kedvezmények közül egyik sem vonatkozik a gyermekre:

 • védelembe vett gyermeknél,
 • átmeneti gondozás esetén.

 

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani, de gondozási díjat (480 Ft) fizetnie kell, amennyiben:

 • ha a gyermek olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 • olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át.

A bölcsődénk saját konyhát üzemeltet, így biztosítva a gyermekek koruknak megfelelő élelmezését. A központilag előírt étlapon szereplő ételeket, a bölcsőde szakácsa mindig minőségi friss alapanyagokból készíti. A gyermekek számára fontos, hogy megismerjék a friss gyümölcsök, zöldségek ízét, megismerjék, megszeressék a belőlük készült ételeket. A bölcsődében külön diétás konyha működik, diétás szakáccsal, a konyhai dolgozók munkáját dietetikus szakember felügyeli.

Ahhoz, hogy a fenntartó számára is gazdaságos és megfizethető legyen a bölcsődei konyha üzemeltetése, szükséges a racionális, gazdaságos konyhai üzemeltetés. Ehhez a bölcsődében az alábbi szabályozás van érvényben.

Gondozási díjat (480 Ft) minden napra ki kell fizetni, azokra a napokra is, amikor a gyermek nincs a bölcsődében!

Az ingyenesen étkezőknek is be kell jelenteniük a gyermek hiányzását, mert az ő gyermekük ételét is ki kell fizetni az üzemeltetőnek!

Étkezést lemondani legkésőbb az adott napot megelőző munkanapon reggel 9:00-ig lehetséges, ezt követően nincs mód a következő napi étkezés lemondására, ezért az étkezési díjat ki kell fizetni másnapra.

Fontos tudnunk, hogy a gyermek mikor tér vissza a közösségbe, hogy az étkezését biztosítani tudjuk, ezért amint tudják, hogy a gyermek visszajön a bölcsődébe, azt rögtön jelezni kell, különben hiányzónak lesz beírva és nem tudunk számára étkezést biztosítani.

Étkezéslemondás lehetséges módjai:

– Telefonon: 06-30/639-9029, (akár üzenetben is jelezhet ezen a számon)

– E-mailben: cseperedo.elelmezes@gmail.com

– Személyesen az élelmezésvezetőnél

37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról jogszabály alapján, a gyermek számára diétás étrendet csak és kizárólag az alábbi feltételekkel nyújthatunk.

A rendelet 15. § (1) alapján a szakorvos által igazolt diéta esetén igényelhető a diétás étkeztetés.

A rendelet 2. § 22. alapján szakorvos csak és kizárólag az alábbi szakképesítéssel rendelkező orvos lehet:

 1. a) endokrinológia és anyagcsere-betegségek ráépített szakképesítéssel rendelkező szakorvos,
 2. b) gasztroenterológia alap szakképesítéssel rendelkező szakorvos,
 3. c) diabetológiai szakorvosi licenccel rendelkező szakorvos,
 4. d) allergológia és klinikai immunológia ráépített szakképesítéssel rendelkező szakorvos

Átmeneti esetben, amíg a gyermek kivizsgálása folyik, időpontja megvan a szakorvosi kivizsgálásra, de még nem került sorra, a gyermekorvosa által kiállított igazolással, amin rajta van a szakorvosi vizsgálat időpontja és az alkalmazandó diéta pontos leírása biztosítjuk a gyermek számára a diétát.

Ennek hiányában nem áll módunkban diétás menüt biztosítani.

Nem szakorvosi igazolás az ambuláns lap, vagy a szakrendelésen való megjelenés. A szakorvosi igazolásnak pontosan tartalmaznia kell a szakorvos javaslatait, a diéta részleteit. A szakorvosi igazolást általában 1 évre adják, amennyiben lejárt az 1 év az igazolás érvénytelenné válik, nem tudjuk a diétát biztosítani, még gyermekorvosi igazolás mellett sem.

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.

Pécs, 2018.09.06.

Köszönettel:   

Deák Lívia
bölcsődevezető